Pågående projekt

Kviberg, Örtug & Ramberget

VI TACKAR ABCD BYGG för förtroendet att utföra markarbetet på ytterligare 3 st förskolor i Göteborg under 2020/21. Total anbudssumma ca 17 miljoner.

Kärravinkeln 

Nu är vi igång med nästa projekt tillsammans med Hansson & Söner, Kärravinkeln, ett BmSS-boende.

Beväringsgatan 

Tillsammans med ABCD BYGG uppför vi en förskola på Beväringsgatan under 2019/20. Total anbudssumma ca 6 miljoner.

BRF Skogsbrynet 

Vi tackar för förtroendet att utföra diverse arbeten, bla dränering av flertalet hus, hos Brf Skogsbrynet i Kungälv. Pågår 2020-2021.

VA-schakt Partille

I Partille är vi underentreprenörer till Kungälvs Rör och lägger om en gammal spillvattenledning 5 meter ner i marken. 

Tempo Kareby

Grundläggning för Elfens Fastighers nya fastighet som inrymmer nya Tempo Kareby samt bostadslägenheter.

Avslutade projekt

Ytterbygg

För Ytterbygg har vi byggt om parkeringsplatsen på en av deras fastigheter under april 2020.

BRF Räntaregården

Skapande av en ny innergård. 

Husgrund Skaftö

För Lysegårdens bygg har vi anlagt husgrunden för ett flerfamiljshus under våren 2020. 

Ikano

VI TACKAR HANSSON OCH SÖNER för fortsatt samarbete i och med att vi utfört markarbetet för Ikanos nya bostadsområde. Arbetet är nu hösten 2019 slutfört. Anbudsumma ca 6 miljoner.

Hogia

Vi utförde delar av markarbetet och finplanering när Hogia byggde sitt nya kontor sommaren 2019.

Kareby Förskola


Indus

VI TACKAR HANSSON OCH SÖNERför fortsatt samarbete i och med att vi utfört markarbetet för Indus nya lokaler i Kungälv. Arbetet är avslutat hösten 2019. Det är det störta projektet MBS har åtagit sig både ekonomiskt och med arbetsplatsens yta på ca 45.000 kvm. Anbudssumma ca 19 Msek.